تبلیغات
ورزشی - تمریناتی برای انواع سیستم های انرژی
ورزشی
نویسنده:دارا رستمی

تمرینات سیستم انرژی فسفاژن:

1- این روش تمرینی باید بر مبنای فواصل زمانی انجام بگیرد و فعالیت ها نیز باید مرتبط با الگوی حركات باشد.

2- شدت تمرینات باید بیشتر از حد متوسط باشد كه معمولاً میزان این شدت نزدیك به حداكثر توان می باشد.

3- مدت زمان تمرینات در هر تكرار نباید به 10 ثانیه برسد.در غیر اینصورت ذخیره انرژی تمام خواهد شد و سیستم انرژی بی هوازی با اسید لاكتیك ، انرژی را تامین می كند.

4- نسبت كار به استراحت بایستی یك به سه باشد. این نسبت به (A.T.P) و (C.P) اجازه ساخت مجدد را می دهد.

*سیستمهای انرژی بی هوازی با اسید لاكتیك

1- این سیستم انرژی نیازی به اكسیژن ندارد.

2- اسید لاكتیك تولید می كند.

3-به طور كلی ، این سیستم بر كربوهیدرات موجود در عضلات استوار است.(گلیكوژن ذخیره شده در عضلات)

4- منبع انرژی برای فعالیتهایی كه بین 10 ثانیه تا 3 دقیقه به طول می انجامد.

5- اوج خروجی این سیستم ، حدوداً در زمان 30 ثانیه پس از آغاز فعالیت رخ میدهد.

تمرینات سیستم انرژی بی هوازی با اسید لاكتیك:

1- روش های اینتروالی ( متناوبی) مورد استفاده قرار می گیرند ولی قدم نخست بر پایه آمادگی هوازی استوار است.

2- شدت تمرینات بایستی بیشینه یا نزدیك به بیشینه باشد.

3-مدت زمان حركات در هر تكرار باید بین 10 ثانیه تا 3 دقیقه باشد.

4- نسبت حركت و استراحت بایستی یك به دو می باشد

-افزایش مدت تمرین و سپس افزایش فشار تمرین ،باعث تقویت هر دو قابلیت جذب و پخش اكسیژن می گردد.

2- نسبت فعالیت به استراحت1 به 1 یا 1 به نیم پیشنهاد میگردد.

در اکثر فعالیتهای ورزشی نوعی تداوم و پیوستگی بین دستگاههای تولید انرژی برای بازسازی ATP وجود دارد و عاملهای شدت و سرعت فعالیتهاست که تعیین می کند کدام یک از 3 دستگاه به تنهایی هزینه انرژی زایی کار عضلانی را تامین کند و یا دو دستگاه در هم تداخل نموده و انرژی لازم را در ورزش و فعالیتها را فراهم کنند
نوشته شده در تاریخ شنبه 29 آبان 1389 توسط dara rostami

قالب وبلاگ

کد نمایش آب و هوا

کد نمایش آب و هوا